VŠPJ - Právní služby
Datum poslední změny 26.09.2018 11:59:12

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána ve smyslu neveřejného zadávacího řízení dle interní směrnice Vysoké školy polytechnické Jihlava čj. VSPJ/01664/2016, Směrnice k řízení nákupů a k zadávání veřejných zakázek ze dne 4. července 2016.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace